Chi tiết tin
Quay lại

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC QUẬN Ô MÔN QUÁ TRÌNH 38 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 17/06/2016, 11:09
Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Công nhân viên chức lao động trong huyện Ô Môn đã sát cánh cùng các tổ chức cách mạng trong hệ thống chính trị bắt tay vào việc sắp xếp, xây dựng các tổ chức để quản lý kinh tế, quản lý xã hội.

 

                                                                                Ông Nguyễn Thanh Sơn

                                                                         Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động

                                                                 Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục quận Ô Môn

I. SỰ HÌNH THÀNH:

            - Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Công nhân viên chức lao động trong huyện Ô Môn đã sát cánh cùng các tổ chức cách mạng trong hệ thống chính trị bắt tay vào việc sắp xếp, xây dựng các tổ chức để quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Cần Thơ, để quản lý xã hội và phát triển kinh tế, đòi hỏi phải có tổ chức của giai cấp công nhân.

            - Vào tháng 9 năm 1975 huyện Ô Môn đã thành lập Ban vận động Liên hiệp Công đoàn. Sau thời gian tuyên tuyền, hoạt động, đến ngày 14 tháng 4 năm 1977, Công đoàn huyện Ô Môn được thành lập gồm 04 Công đoàn cơ sở: Công đoàn Giáo dục, Công đoàn Lương thực, Công đoàn Thương nghiệp và Công đoàn cơ quan Nhà nước.

            - Ngày 01 tháng 11 năm 1977, Công đoàn Giáo dục huyện Ô Môn tổ chức Đại hội bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa I, Nhiệm kỳ 1977-1979. Ban chấp hành gồm 09 ủy viên, Ông Đinh Minh Tỉnh được bầu giữ chức vụ Chánh Thư ký, Ông Lâm Quan Minh giữ chức vụ Phó Thư ký. Đến tháng 9 năm 1978, bổ sung Bà Trần Kim Ngoan làm cán bộ chuyên trách Công đoàn và bầu thêm 02 ủy viên Ban chấp hành, nâng tổng số Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục là 12; Tổng số Công đoàn cơ sở là 16; Tổng số Công đoàn viên là 458.

II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN:

            Từ sau Đại hội lần thứ I, Công đoàn Giáo dục huyện Ô Môn từng bước ổn định và phát triển. Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn ngành giáo dục Ô Môn đã trãi qua 12 lần Đại hội. Có thể chia thành 3 giai đoạn phát triển.

            1. Giai đoạn từ năm 1977 đến năm 1989: Trãi qua 6 khóa với Nhiệm kỳ 2 năm tổ chức 1 lần:

                        + Ban chấp hành Công đoàn khóa II: Từ năm 1979 đến năm 1981: Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện Ô Môn có 12 ủy viên, Ông Nguyễn Khải Hoàn được bầu giữ chức vụ Chánh Thư ký, Bà Trần Kim Ngoan giữ chức vụ Phó Thư ký, Đến tháng 01 năm 1980, bầu bổ sung thêm 04 ủy viên Ban chấp hành, nâng tổng số Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục là 16; Tổng số Công đoàn cơ sở là 38; Tổng số Công đoàn viên là 749.

                        + Ban chấp hành Công đoàn khóa III: Từ năm 1981 đến năm 1983: Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện Ô Môn có 15 ủy viên, Ông Nguyễn Khải Hoàn được bầu giữ chức vụ Thư ký, Ông Nguyễn Đình Huề giữ chức vụ Phó Thư ký; Tổng số Công đoàn cơ sở là 47; Tổng số Công đoàn viên là 987.

                        + Ban chấp hành Công đoàn khóa IV: Từ năm 1983 đến năm 1985: Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện Ô Môn có 16 ủy viên, Ông Nguyễn Khải Hoàn được bầu giữ chức vụ Thư ký, Ông Phạm Bá Tám giữ chức vụ Phó Thư ký; Tổng số Công đoàn cơ sở là 58; Tổng số Công đoàn viên là 1.143.

                        + Ban chấp hành Công đoàn khóa V: Từ năm 1985 đến năm 1987: Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện Ô Môn có 20 ủy viên, Ông Nguyễn Khải Hoàn được bầu giữ chức vụ Thư ký, Ông Phạm Bá Tám giữ chức vụ Phó Thư ký; Tổng số Công đoàn cơ sở là 62; Tổng số Công đoàn viên là 1.248.

                        + Ban chấp hành Công đoàn khóa VI: Từ năm 1987 đến năm 1989: Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện Ô Môn có 21 ủy viên, Ông Nguyễn Khải Hoàn được bầu giữ chức vụ Thư ký, Ông Phạm Bá Tám giữ chức vụ Phó Thư ký; Tổng số Công đoàn cơ sở là 62; Tổng số Công đoàn viên là 1.273.

            Đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn gian khổ của Tổ chức Công đoàn, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, một thời kỳ bao cấp với muôn vàn gian khó mà đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã cố gắng vượt qua. Tổ chức Công đoàn đã cố gắng phát huy hết vai trò trách nhiệm. Từ việc chăm lo cơm, áo, gạo, tiền đến việc tuyên truyền động viên trong đội ngũ bám trường, bám lớp; giữ vững niềm tin với Cách mạng để chăm lo cho sự nghiệp chính trị lúc bấy giờ. Giai đoạn đã để lại cho thế hệ sau nhiều ấn tượng sâu sắc, những kỷ niệm vui buồn của một quá trình 12 năm hoạt động.

            2. Giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2003: Trãi qua 3 khóa và tùy từng khóa, Nhiệm kỳ 4 hoặc 5 năm tổ chức 1 lần:

                        + Ban chấp hành Công đoàn khóa VII: Từ năm 1989 đến năm 1992: Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện Ô Môn có 15 ủy viên, Ông Ngô Phú Lỳ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch (thay chức vụ Thư ký), Ông Phạm Bá Tám giữ chức vụ Phó Chủ tịch; Tổng số Công đoàn cơ sở là 64; Tổng số Công đoàn viên là 1.186.

                        + Ban chấp hành Công đoàn khóa VIII: Từ năm 1993 đến năm 1997: Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện Ô Môn có 15 ủy viên, Ông Phạm Bá Tám được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, Ông Tống Chí Vĩnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch; Tổng số Công đoàn cơ sở là 65; Tổng số Công đoàn viên là 1.219.

                        + Ban chấp hành Công đoàn khóa IX: Từ năm 1998 đến năm 2003: Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện Ô Môn có 15 ủy viên, Ông Tống Chí Vĩnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, Ông Trần Văn Điều giữ chức vụ Phó Chủ tịch; Tổng số Công đoàn cơ sở là 65; Tổng số Công đoàn viên là 1.984.

            Đây là giai đoạn của Thời kỳ đổi mới, do yêu cầu phát triển của đất nước, mô hình Công đoàn của ngành giáo dục cũng dần thay đổi, quy mô giáo dục không ngừng được tăng lên nhanh chóng với đội ngũ ngày càng đa dạng, phong phú, đòi hỏi Công đoàn giáo dục phải liên tục phát triển, mở rộng tổ chức để tập hợp rộng rãi cán bộ, giáo viên làm tốt nhiệm vụ trước yêu cầu mới. Đây là giai đoạn hình thành Đề án “Quỹ Tương trợ Công đoàn” được củng cố, duy trì và phát triển cho đến nay. Quỹ tương trợ đã xoa dịu phần nào những khó khăn, mất mát không may, trợ cấp kịp thời những trường hợp như: bản thân, tứ thân phụ mẫu mất; giáo viên về hưu; chuyển công tác;… Đây là hoạt động thể hiện “Tình người” trong Ngành giáo dục.

            3. Giai đoạn từ năm 2003 đến nay: Trãi qua 3 khóa với Nhiệm kỳ 5 năm tổ chức 1 lần:

                        + Ban chấp hành Công đoàn khóa X: Từ năm 2003 đến năm 2008: Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện Ô Môn có 13 ủy viên, Ông Tống Chí Vĩnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, Bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch; Tổng số Công đoàn cơ sở là 82; Tổng số Công đoàn viên là 2.480.

            Ngày 03 tháng 02 năm 2004, Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục quận Ô Môn được công nhận sau khi thực hiện chia tách huyện theo Nghị định 05/2004/NĐ-CP, ngày 02 tháng 01 năm 2004, của Thủ tướng Chính phủ. Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục quận Ô Môn có 13 ủy viên, Ông Tống Chí Vĩnh được cử giữ chức vụ Chủ tịch, Bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch; Tổng số Công đoàn cơ sở là 28; Tổng số Công đoàn viên là 1.032.

                        + Ban chấp hành Công đoàn khóa XI: Từ năm 2008 đến năm 2012: Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục quận Ô Môn có 13 ủy viên, Ông Tống Chí Vĩnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, Bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch; Tổng số Công đoàn cơ sở là 32; Tổng số Công đoàn viên là 1.096.

            Tháng 6 năm 2012, bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức vụ Chủ tịch thay cho Ông Tống Chí Vĩnh.

                        + Ban chấp hành Công đoàn khóa XII: Từ năm 2012 đến năm 2017: Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục quận Ô Môn có 13 ủy viên, Ông Nguyễn Thanh Sơn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, Bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch; Tổng số Công đoàn cơ sở là 32; Tổng số Đoàn viên công đoàn là 1.239.

            Tháng 8 năm 2015, bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Ngoan giữ chức vụ Phó Chủ tịch thay cho Bà Nguyễn Thị Thanh. Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục quận Ô Môn có 13 ủy viên, Tổng số Công đoàn cơ sở là 38; Tổng số Đoàn viên công đoàn là 1.567.

            Đây là giai đoạn thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Cùng với sự hình thành và phát triển toàn diện của phòng Giáo dục và Đào tạo trong những năm qua, Công đoàn Giáo dục và Đào tạo quận đã có những bước trưởng thành, ngày càng khẳng định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ góp phần quan trọng vào việc thực hiện “Đổi mới căn bản và toàn diện nền Giáo dục Việt Nam”. Công đoàn Giáo dục và Đào tạo cũng đã khắc phục được nhiều hạn chế, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo Đoàn viên công đoàn và người lao động, tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Đoàn viên công đoàn và người lao động.

 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT:

            Từ khi thành lập đến nay. Công đoàn Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn đã trãi qua 12 lần đại hội, mỗi kỳ đại hội là mỗi bước trưởng thành, có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Tổ chức Công đoàn và lực lượng đoàn viên ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, phương thức hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Trãi qua quá trình 40 năm, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy phòng giáo dục, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn, hoạt động của Công đoàn Giáo dục và Đào tạo đã gặt hái được nhiều thành quả đáng kể:

            - Về phát triển số lượng: Tính đến nay đã có 39 Tổ chức Công đoàn, với 1576 đoàn viên, tổng số Đảng viên là 763.

            - Về phát triển chất lượng:

            - Về chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động: Từ năm 2004 đến năm 2011, đã hỗ trợ xây dựng “Nhà tình thương” cho 16 cán bộ, giáo viên, công nhân viên với Tổng số tiền vận động là 203 triệu đồng. Từ tháng 01 năm 2014, Công đoàn giáo dục đã xây dựng Đề án “Quỹ Tương trợ Mái ấm công đoàn” đã hỗ trợ sửa chữa nâng cấp tính đến tháng 11 năm 2015 là 23 căn nhà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB,GV,NV) với Tổng số tiền vận động là 291 triệu đồng. Tặng quà cho CB, GV, NV về hưu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam và tết nguyên đán hằng năm, mỗi phần trị giá từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng. Trợ cấp tang chế, phúng điếu,… thuộc “Quỹ Tương trợ công đoàn” hằng năm trung bình từ 110 triệu đến 120 triệu đồng. Vận động hỗ trợ cho CB, GV, NV bị bệnh hiểm nghèo với số tiền trung bình từ 25 đến 28 triệu đồng trên người. Ngoài ra hằng năm đều tổ chức và hỗ trợ cho cán bộ công đoàn tham quan du lịch.

            - Về hoạt động xã hội: Tham gia đầy đủ và kịp thời các cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phát động. Hằng năm tham gia Hiến máu tình nguyện vượt chỉ tiêu của địa phương giao. Tham gia đầy đủ các cuộc vận động do địa phương phát động theo quy định như: Quỹ “Vì người nghèo; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”;…

            Ngoài ra, thường xuyên củng cố xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở cơ quan, trường học vững mạnh. Phát huy đân chủ trong cơ quan, trường học qua việc thực hiện Hội nghị CB,CC,VC hằng năm. Phối hợp với phòng giáo dục thực hiện tốt công tác xã hội hóa, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ, thực hiện các chỉ tiêu trên giao,… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ở từng năm học.

 

IV. CÁC DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

            Trong nhiều năm liền, Công đoàn Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố tặng Bằng khen đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Công đoàn cơ sở Vững mạnh xuất sắc.

            - Năm 1996 – 2000: Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

            - Năm 2000 – 2001: Bằng khen của Liên đoàn Lao động Việt Nam.

            - Năm 2001 – 2002: Bằng khen của Liên đoàn Lao động Việt Nam.

            - Năm 2002 – 2003: Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Cần Thơ.

            - Năm 2007 – 2008: Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

            - Năm 2009 – 2010: Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.

            - Năm 2010 – 2011: Cờ thi đua của Công đoàn giáo dục Việt Nam.

            Phát huy những thành quả đạt được, trong những năm tiếp theo, Công đoàn Giáo dục và Đào tạo quận tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động lớn do ngành và Công đoàn phát động. Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Tập trung chỉ đạo thực hiện 5 chương trình hành động: Một là, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ nghề nghiệp của đội ngũ. Hai là, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên. Ba là, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội, phát huy dân chủ chống các hiện tượng tiêu cực trong ngành. Bốn là, Đổi mới tư duy và hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng và phát triển Đảng trong sạch, vững mạnh. Năm là, mở rộng quan hệ với các Công đoàn và các tổ chức trong hệ thống chính trị.   

Ông Nguyễn Thanh Sơn