Chi tiết tin
Quay lại

Thứ trưởng GD&ĐT: 'Không cấm học sinh dùng mạng xã hội để phản biện'

Ngày 07/05/2019, 08:14
Những ngày qua, quy định "không sử dụng mạng xã hội để phát tán, bình luận ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục" tại thông tư số 06/2019 của Bộ GD&ĐT nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa. Ảnh: Ngọc Tân.

Với việc ban hành thông tư 06, lần đầu tiên quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục, được thể hiện qua ngôn ngữ, trang phục, hành vi ứng xử của các chủ thể được ban hành chính thức, dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật, hiệu lực thi hành sẽ cao hơn các văn bản chỉ đạo trước đây của Bộ GD&ĐT.

Thông tư sẽ là thiết chế quan trọng để nhà trường tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật, xây dựng văn hóa trường học; trong đó xác định vai trò, trách nhiệm, quy định ứng xử cụ thể cho tất cả các chủ thể, nhất là vai trò nêu gương của cán bộ quản lý trường học, giáo viên.

Quy định "không sử dụng mạng xã hội để phát tán, bình luận ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục" của Bộ GD&ĐT gây tranh luận những ngày qua.

- Sau khi thông tư số 06 ban hành có những ý kiến trái chiều liên quan Điều 4 về quy tắc ứng xử chung với nội dung: "Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách của pháp luật, Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục". Thứ trưởng có thể nói cụ thể hơn về quy định này?

- Chúng tôi đã rất cân nhắc và tham khảo các luật, quy định liên quan, đồng thời, tham khảo những đánh giá, khảo sát khách quan về tác động của việc sử dụng mạng xã hội đối với giới trẻ, trong đó có học sinh.

Ví dụ, sự việc nữ sinh của Nghệ An tung tin xuyên tạc lên mạng về một nữ sinh khác (cùng trường) có bầu, sau đó nhóm học sinh đến gặp, đánh người tung tin. Đây chỉ là một trong rất nhiều ví dụ của việc học sinh sử dụng mạng xã hội với mục đích tiêu cực, gây hậu quả nghiêm trọng.

Giáo dục là môi trường giúp học sinh hình thành nhân cách nên luôn cần ứng xử chuẩn mực, kể cả trên môi trường mạng. Vì vậy, bên cạnh việc khuyến khích giáo viên, học sinh sử dụng mạng xã hội để khai thác thông tin tích cực phục vụ học tập, giảng dạy, vui chơi, giải trí, định hướng để giáo viên, học sinh không sử dụng mạng xã hội vào những việc tiêu cực là rất cần thiết. Quy định tại điều 4 của thông tư 06 chính là mang tính định hướng như vậy.

Quy định này nhằm hướng cán bộ, giáo viên, học sinh đến việc sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh, trách nhiệm và hiệu quả, chứ không có nghĩa cấm giáo viên, học sinh góp ý, phản biện, nếu góp ý đó có cở sở và mang tính chất xây dựng.

Quy định về việc sử dụng tích cực mạng xã hội không phải đến thông tư 06 của Bộ GD&ĐT mới có, mà trước đó, Đề án văn hóa công vụ cũng đã đề cập: "Cán bộ, công chức, viên chức không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng hoạt động công vụ".

Luật Trẻ em cũng quy định: "Cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tuyên truyền giáo dục và bảo vệ trẻ em khi tham gia môi trường mạng dưới mọi hình thức. Cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm giáo dục kiến thức, kỹ năng để trẻ em bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng".

Tôi muốn nói thêm, quy định tại thông tư 06 là khung, từ đó, cơ sở giáo dục sẽ cụ thể hóa trong các bộ quy tắc ứng xử riêng, phù hợp yêu cầu và thực tiễn tại cơ sở.

Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa. Ảnh: Ngọc Tân.  Bộ quy tắc ứng xử do trường xây dựng cụ thể

- Thứ trưởng nói đến thông tư 06 là quy định khung. Cụ thể, từ quy định khung này, cơ sở giáo dục sẽ xây dựng bộ quy tắc ứng xử như thế nào?

- Cơ sở giáo dục xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử với sự tham gia và cam kết của các bên liên quan (cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh…).

Như vậy, so với nội dung quy định quy tắc ứng xử của Bộ GD&ĐT, bộ quy tắc ứng xử tại các trường học có nhiều nội dung đã được bổ sung cụ thể, phù hợp đặc điểm văn hóa vùng miền, địa phương.

Bộ quy tắc ứng xử của các trường học phải thể hiện được giá trị cốt lõi: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên ở cơ sở giáo dục đối với người khác, môi trường xung quanh và với chính mình.

Thông tư 06 quy định, hướng dẫn chung về quy tắc ứng xử, còn bộ quy tắc ứng xử do các trường xây dựng sẽ cụ thể hơn, thực hiện thống nhất tại các cơ sở giáo dục.

- Ngày 28/5 tới, thông tư 06 chính thức có hiệu lực. Thứ trưởng có lưu ý gì đến cơ sở giáo dục, nhà giáo, học sinh và những đối tượng chịu tác động của thông tư?

- Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT quán triệt tới cơ quan quản lý giáo dục, lãnh đạo trường học, giáo viên, học sinh nghiên cứu kỹ về mục đích, ý nghĩa, các quy định chung, quy định cụ thể tại thông tư 06 để xây dựng và thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường.

Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội dung phải được thảo luận dân chủ, khách quan, công khai và được sự đồng thuận của đa số thành viên trong cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai tại các địa phương, cơ sở giáo dục để cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ và lắng nghe ý kiến từ cơ sở.

Nguồn: tinthuc.vn