Chi tiết tin
Quay lại

bai viet mau

Ngày 11/07/2018, 09:00
noi dung tom tat

Xây dựng kế hoạch giáo dục căn cứ vào khả năng, nhu cầu học tập, kinh nghiệm sống của trẻ ở nhóm lớp mình phụ trách để xác định mục tiêu, nội dung cụ thể. – Tổ chức hoạt động luôn đặt trẻ vào trung tâm của quá trình giáo dục, có nghĩa là tạo mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động. Giáo viên chỉ là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ được chiếm lĩnh kiến thức. Từ đó nhằm thúc đẩy giáo viên có cơ hội tìm hiểu sâu về phương pháp giáo dục trẻ qua các hoạt động hàng ngày. Giúp giáo viên vận dụng ph­ương pháp tổ chức các hoạt động trên lớp và hoạt động ngoại khoá trong tr­ường mầm non. – Xây dựng môi trư­ờng trong và ngoài nhóm lớp phong phú, hấp dẫn đối với trẻ. – Tạo nhiều cơ hội cho trẻ được tham gia các hoạt động hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi. Trẻ tích cực, chủ động tham gia hoạt động, biết phối hợp cùng bạn để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, trình bày ý kiến. – Làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. – Hình thành một số kỹ năng, phát triển năng khiếu của trẻ thông qua các hoạt động. – Tạo cho trẻ yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động.

 

admin