Chi tiết tin
Quay lại

Cần Thơ triển khai thực hiện quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non

Ngày 22/04/2021, 14:21
Cần Thơ triển khai thực hiện quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non
Giờ hoạt động ngoài trời của cô trò Trường Mầm non Phước Thới.

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non (GMDN) theo Thông tư số 49/2020/TT-BGDÐT của Bộ Giáo dục và Ðào tạo. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến giao Sở Giáo dục và Ðào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Thông tư nêu trên.

Theo Thông tư 49, chương trình GDMN thể hiện quan điểm, mục tiêu, yêu cầu ở mỗi độ tuổi về các hoạt động, phương pháp, hình thức tổ chức và môi trường GDMN; đánh giá sự phát triển trẻ em, điều kiện để đảm bảo chất lượng thực hiện chương trình. Chương trình GDMN gồm chương trình nhà trẻ và chương trình mẫu giáo, được sử dụng thống nhất trong cả nước; đồng thời tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở GDMN.

Về quy trình biên soạn chương trình GDMN, có 5 quy trình, gồm: Ðánh giá chương trình GDMN hiện hành; định hướng, biên soạn chương trình GDMN; biên soạn dự thảo chương trình GDMN; thử nghiệm và điều chỉnh chương trình GDMN; thẩm định và ban hành chương trình GDMN.

Nguồn: Báo cần Thơ online