Chi tiết tin
Quay lại

CÔNG VĂN LẤY Ý KIẾN THĂM DÒ ỨNG VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 15 - NĂM 2020

Ngày 03/02/2020, 16:48
Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ qui định về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; Căn cứ Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân – Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020;

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ qui định về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”;

Căn cứ Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân – Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020;

Căn cứ Công văn số 3283/SGDĐT-VP, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020;

Trên cơ sở danh sách đề nghị của các Hội đồng cấp cơ sở, có 20 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 - năm 2020.

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ - Nơi công tác

1

Bà Trần Thị Loan

Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Trưng Vương, quận Ô Môn.

2

Bà Lê Thị Bích Thuận

Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Trưng Vương, quận Ô Môn.

4

Ông Nguyễn Văn Nên

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ô Môn.

5

Bà Ngô Thị Thanh Thắm

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ô Môn.

6

Bà Lê Thị Thu Thủy

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ô Môn.

7

Ông Nguyễn Thế Lâm

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Bội Châu, quận Ô Môn.

8

Ông Phạm Quang Minh

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi, quận Ô Môn.

9

Bà Ngô Thị Kiều Trang

Tổ trưởng chuyên môn Trường THCS Lê Lợi, quận Ô Môn.

10

Bà Nguyễn Thị Huệ

Giáo viên Trường THCS Lê Lợi, quận Ô Môn.

11

Bà Trần Nguyệt Ánh

Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, Ô Môn.

12

Ông Hà Hữu Cư

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Ô Môn.

13

Bà Huỳnh Xuân Hồng

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Ô Môn.

14

Bà Trần Thị Phượng

Giáo viên Trường THCS Thới Hoà, quận Ô Môn.

15

Bà Lê Thị Út Anh

Giáo viên, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, quận Ô Môn.

16

Bà Nguyễn Thị Hồng Cảnh

Giáo viên Trường Tiểu học Long Hưng, quận Ô Môn.

17

Bà Nguyễn Thị Duy Khương

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, quận Ô Môn

18

Bà Trần Thị Xuyến

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, quận Ô Môn

19

Bà Đặng Bích Thuỷ

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, quận Ô Môn.

20 Ông Trịnh Tấn Cảnh Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

 

Để chuẩn bị cho phiên họp xét và bỏ phiếu tán thành của Hội đồng cấp quận xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 - năm 2020, đề nghị các đơn vị, cá nhân đóng góp ý kiến. Nếu có ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, số điện thoại: 0292.3861.850 hoặc địa chỉ Email: pgdomon.cantho@moet.edu.vn từ ngày 03/02/2020 đến ngày 14/02/2020./.

Tập tin đính kèm:
ADMIN