Chi tiết tin
Quay lại

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NHIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC"

Ngày 12/04/2021, 10:33
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NHIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC"

 

 

DANH SÁCH

Các cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-PGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2021)

 

TT

Giới
 tính

Học hàm, học vị (nếu có)

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác
(không viết tắt)

Số năm công tác trong ngành giáo dục

Đang công tác tại vùng khó khăn

1

Ông

Thạc sĩ

Nguyễn Văn Trãi

Phó Trưởng phòng,
Phòng Giáo dục và Đào tạo

20

 

2

Ông

 

Lưu Đức Thịnh

Chuyên viên.
Phòng Giáo dục và Đào tạo

21

 

3

 

Phan Cẩm San

Hiệu trưởng,
Trường Mẫu giáo Long Hưng

20

 

4

 

Trần Thị Mỹ Nhanh

Phó Hiệu trưởng,
Trường Mẫu giáo Long Hưng 2

22

 

5

 

Trương Thị Thanh Hương

Phó Hiệu trưởng,
Trường Mẫu giáo Thới Long

25

 

6

 

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Giáo viên,
Trường Mầm non Hướng Dương

22

 

7

 

Đặng Thị Hồng Hạnh

Giáo viên,
Trường Mầm non Hướng Dương

22

 

8

 

Huỳnh Thị Tuyết Hậu

Giáo viên,
Trường Mầm non Phước Thới

31

 

9

 

Hồ Thị Ninh

Giáo viên,
Trường Tiểu học Nguyễn Thông

20

 

10

 

Phan Thị Tuyết Thương

Giáo viên,
Trường Tiểu học Nguyễn Thông

20

 

11

 

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Giáo viên,
Trường Tiểu học Nguyễn Du

20

 

12

 

Nguyễn Thị Thanh Kiều

Giáo viên,
Trường Tiểu học Nguyễn Du

20

 

13

Ông

 

Trần Kim Phú

Giáo viên,
Trường Tiểu học Nguyễn Du

20

 

14

 

Hà Thị Tuyết Mai

Giáo viên,
Trường Tiểu học Nguyễn Du

20

 

15

 

Trần Thị Quan Thơ

Giáo viên,
Trường Tiểu học Nguyễn Hiền

20

 

16

 

Lê Thị Bích Nga

Giáo viên,
Trường Tiểu học Nguyễn Hiền

20

 

17

 

Nguyễn Xuân Phương Ngọc

Giáo viên,
Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh

20

 

18

Ông

 

Nguyễn Thành Thống

Giáo viên,
Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh

20

 

19

 

Đặng Phùng Đan Thanh

Giáo viên,
Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực

20

 

20

 

Võ Hồng Hạnh

Giáo viên,
Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng

22

 

21

Ông

 

Phạm Thành Dũng Em

Giáo viên,
Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng

22

 

22

 

Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên,
Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

20

 

23

 

Lê Thị Kiều Oanh

Giáo viên,
Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

21

 

24

Ông

 

Trương Thanh Vũ

Giáo viên,
Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

23

 

25

 

Nguyễn Lê Thể Phượng

Giáo viên,
Trường Tiểu học Trần Phú

20

 

26

 

Nguyễn Thị Quyến

Giáo viên,
Trường Tiểu học Trương Định

20

 

27

 

Nguyễn Thị Ái Liên

Giáo viên,
Trường Trung học cơ sở Lê Lợi

21

 

28

 

Nguyễn Hồ Như Thảo

Giáo viên,
Trường Trung học cơ sở Thới Hòa

20

 

29

 

Đỗ Thị Cẩm Hiền

Gáo viên,
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi

20

 

30

 

Trần Thị Mỹ Hằng

Gáo viên,
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi

20

 

31

 

Lý Kim Thoa

Gáo viên,
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi

20

 

32

 

Lê Thị Kim Châm

Gáo viên,
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi

20

 

33

 

Lâm Tuyết Hạnh

Gáo viên,
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi

20

 

34

 

Đào Thị Thùy Trang

Giáo viên,
Trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm

20

 

35

 

Võ Thị Toàn

Giáo viên,
Trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm

20

 

 

 Tổng danh sách có 35 (ba mươi năm) giáo viên.

admin