Chi tiết tin
Quay lại

Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn tập huấn chương trình bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em năm học 2017-2018

Ngày 14/11/2017, 15:06
Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng dạy bơi, phương pháp cứu đuối cho đội ngũ giáo viên thể dục thể thao các trường tiểu học, trung học cơ sở trong quận; xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt dạy bơi, cứu đuối và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh một số kiểu bơi thực dụng, kỹ năng bơi, lặn cứu đuối,…

      Tiếp tc bi dưng, nâng cao nghip v, knăng dạy bơi, phương pháp cu đuối cho đi ngũ giáo viên thể dục thể thao các trưng tiu học, trung hc cơ sở trong quận; xây dựng đi ngũ giáo viên nòng ct dạy bơi, cu đui đy mnh công tác tuyên truyn, giáo dục cho hc sinh mt skiểu bơi thc dụng, kỹ năng bơi, ln cu đui,

     Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô tổ chức tập huấn chương trình bơi an toàn phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em năm học 2017-2018 dành cho giáo viên thể dục thể cấp Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn quận Ô Môn từ ngày 28/9 đến 01/10/2017. Có 58 giáo viên thể dục thể thao các trường tiểu học và trung học cơ sở trong quận tham dự, trong đó có 07 giáo viên nữ.

Qua 5 ngày tập huấn, tất cả giáo viên đều nắm được kiến thức cơ bản phương pháp dạy bơi, cứu đuối, các nội dung liên quan đến chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em, nắm được kỹ thuật bơi trườn sấp, bơi ếch và nắm vững được kỹ năng cứu đuối. 58/58 giáo viên đều được cấp giấy chứng nhận./.

                                                                                                     Trần Ngọc Thanh

admin