Chi tiết tin
Quay lại

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC LẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018

Ngày 18/10/2017, 16:31
Thực hiện Kế hoạch số 2479/KH-SGDĐT, ngày 09 tháng 10 năm 2017, của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ quản lý giáo dục cấp thành phố lần 1 năm học 2017-2018; Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn tổ chức Hội nghị Cán bộ quản lý giáo dục cấp quận lần 1 năm học 2017-2018
hình hội nghị cbql lần 1

     Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn tổ chức Hội nghị Cán bộ quản lý giáo dục cấp quận lần 1 năm học 2017-2018. Thành phần gồm lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn các trường màm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn quận tham dự.

     Tất cả các trường đều có ý kiến gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo bằng văn bảng trước Hội nghị. Trong Hội nghị có 14 trường phát biểu ý kiến, các ý kiến xoay quanh đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng và số lượng các phong trào hội thi tham gia cấp quận, thành phố và cấp quốc gia. Ngoài ra, các trường còn đề xuất các giải pháp thực hiện có chất lượng trong việc thực hiện xây dựng trường điển hình, trường đạt chuẩn quốc gia, thực hiện mô hình trường học mới,... 

admin