Chi tiết tin
Quay lại

Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II cấp THCS, năm học 2020 – 2021

Ngày 21/04/2021, 09:03
Căn cứ Công văn số 2440/SGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ kiểm tra năm học 2020-2021
    Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì II cấp THCS, năm học 2020-2021 như sau: (Đính kèm file)
Tập tin đính kèm:
Admin