Chi tiết tin
Quay lại

Kế hoạch Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

Ngày 21/04/2021, 09:11
Căn cứ Quyết định số s6 659/QD-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022.
    Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 như sau: (Đính kèm file) 
Tập tin đính kèm:
Admin