Chi tiết tin
Quay lại

Ô Môn có 02 học sinh tham dự Thi Đình sân chơi Trạng Nguyên cấp Quốc gia

Ngày 22/04/2021, 10:34
Thực hiện kê hoạch năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tổ chức bồi dưỡng và tham dự sân chơi Trạng Nguyên.

    19/19 trường tiểu học trong quận tổ chức bồi dưỡng và tham dự sân choi trạng nguyên cấp quận và tham gia dự thi cấp thành phố. Ngày 16/4/2021, có 19/19 trường tiểu học tham dự thi cấp thành phố. Kết quả: Có 53 học sinh đạt giải cấp thành phố, trong đó có 04 giải nhất, 10 giải nhì, 16 giải ba và 23 giải khuyến khích. Ô Môn có 02 học sinh được chọn tham dự Thi Đình cấp Quốc gia tại Ninh Bình vào tháng 5 tới.

Admin