Chi tiết tin
Quay lại

Thông báo thăm dò dư luận đối với các ứng cử viên Đề nghị xét tặng danh hiệu ”Nhà giáo Ưu tú” Lần thứ 16 – 2023

Ngày 09/11/2022, 14:25

    THÔNG BÁO

Về việc thăm dò dư luận đối với các ứng cử viên

Đề nghị xét tặng danh hiệu ”Nhà giáo Ưu tú” Lần thứ 16 – 2023

 

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ qui định về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”;

Trên cơ sở danh sách đề nghị của các Hội đồng cấp cơ sở, có 19 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - năm 2023. Danh sách 19 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - năm 2023 gồm:

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ - Nơi công tác

01

Ông Nguyễn Văn Bướm

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

02

Ông Nguyễn Thông Đạt

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

03

Bà Nguyễn Kim Ngân

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

04

Bà Nguyễn Thị Tố Như

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

05

Bà Đặng Thị Thùy Mỵ

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

06

Bà Trần Thanh Trúc

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

07

Bà Nguyễn Thị Hoa

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

08

Ông Phạm Quang Minh

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

09

Bà Trần Thị Yến Anh

Giáo viên Tổng phụ trách đội Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

10

Bà Nguyễn Thị Nết

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

11

Bà Dương Thị Liên

Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

12

Bà Nguyễn Thùy Lan

Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

13

Bà Nguyễn Thị Kim Đồng

Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

14

Bà Nguyễn Thị Duy Khương

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

15

Bà Nguyễn Thị Huệ

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

16

Bà Trần Thị Tám

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

17

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

18

Bà Trần Thị Trúc Linh

Giáo viên Trường Mầm non Hướng Dương, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

19

Bà Nguyễn Thị Bích Loan

Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

 

Để chuẩn bị cho phiên họp xét và bỏ phiếu tán thành của Hội đồng cấp quận xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023 đề nghị các đơn vị, cá nhân đóng góp ý kiến. Nếu có ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, số điện thoại: 0292.3861.850 hoặc địa chỉ Email: pgdomon.cantho@moet.edu,vn từ ngày 10/11/2022 đến ngày 23/11/2022./.