Chi tiết tin
Quay lại

TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 16 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 17/06/2016, 10:45
Ô Môn là quận tiếp giáp với thành phố Cần Thơ - về phía Tây– Nam (của tỉnh Cần Thơ cũ ) trãi dài theo quốc lộ 91, đồng thời có nhánh sông lớn Hậu Giang chảy qua, làm cho mảnh đất này thêm phù sa và sông nước ngọt ngào.

Trên đất Ô Môn có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm 93,4 %. Phần lớn người dân sống bằng nghề nông.

            Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, những năm qua, thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành trung ương Đảng(khóa VII) về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của quận tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đã có những chuyển biến trên nhiều mặt và đã thu được những thành tựu quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò là một nhân tố tích cực tác động đến việc tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của địa phương.

          Trong thời gian qua, công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của  quận Ô Môn được thực hiện như sau:

      I. THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN:

          1. Thuận lợi:

            1.1. Các văn bản chỉ đạo của Bộ:

            Cùng với những đặc điểm trên và với việc Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành:

         + Đối với bậc MN, MG: Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014  “Về việc ban hành quy chế công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia”;           

         + Đối với cấp Tiểu học: Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012  “Về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận Trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia;

       - Đối với bậc Trung học cơ sở: Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 “Về việc ban hành quy chế công nhận Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia”

            1.2. Nhận thức và sự ủng hộ của các cấp uỷ, chính quyền địa phương, các đoàn thể, xã hội và các cấp quản lý giáo dục:

           Trường đạt chuẩn Quốc gia đảm nhiệm được sứ mệnh giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và sự phát triển toàn diện của học sinh. Nhà trường như thế rất phù hợp với lòng dân, nên ngày càng được sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền địa phương; sự đồng tình, ủng hộ của các đoàn thể, xã hội, được cha mẹ học sinh hưởng ứng và tích cực tham gia xây dựng.

          1.3. Điều kiện về: đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất:

            - Đội ngũ giáo viên ngày càng phấn chấn, yên tâm và gắn bó với nghề hơn vì đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho sự quan tâm cụ thể về vật chất lẫn tinh thần. Đội ngũ cán bộ quản lý có tâm huyết với nghề, có quyết tâm làm xoay chuyển nhà trường, trong đó xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia là một mục tiêu đồng thời cũng là giải pháp để nâng cao chất lượng các mặt hoạt động nên có quyết tâm để thực hiện.

          - Mạng lưới trường lớp ngày càng ổn định, đủ điều kiện để huy động tất cả học sinh trong độ tuổi ra lớp. Quận Ô Môn có 42 trường (14 trường MN, MG ; 19 trường Tiểu học; 05 trường THCS, 04 trường THPT) đóng trên địa bàn 07 phường của quận.

          - Cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

          2. Khó khăn:

          - Do hầu hết các trường trong quận được xây dựng rất lâu nên việc thực hiện tiêu chuẩn về cơ sở vật chất gặp nhiều khó khăn.

         - Quan niệm của nhiều người về trường học còn mơ hồ, cả trong một bộ phận giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, quản lý xã hội và nhân dân .Vì vậy khi đưa ra các tiêu chuẩn của trường học thì đồng thời cũng phải làm công tác tuyên truyền về sự cần thiết phải xây dựng trường học theo tiêu chuẩn Quốc gia.

           - Do tình hình huy động học sinh ra lớp tăng nhanh, phải tổ chức thêm các điểm trường, tuyển dụng thêm đội ngũ giáo viên từ nhiều nguồn đào tạo, nên phần lớn các trường đều gặp khó khăn về đội ngũ, về cơ sở vật chất, nhiều phòng học còn sơ sài, bàn ghế, bảng còn thiếu, nhiều loại còn kiểu cũ không phù hợp với học sinh; thiết bị dạy học còn thiếu thốn; phần lớn các trường thiếu diện tích đất, thiếu sân chơi, bãi tập,…

                - Đội ngũ giáo viên thiếu đồng bộ, còn thiếu giáo viên; vẫn có một bộ phận cán bộ quản lý và giáo viên còn ỷ lại vào khó khăn, chấp nhận hiện trạng, thiếu quyết tâm và thiếu bản lĩnh để làm xoay chuyển nhà trường.

       II. NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐÃ THỰC HIỆN:

          1/ Công tác tham mưu với chính quyền địa phương:

Ngay sau khi triển khai các Thông tư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế trường đạt chuẩn Quốc gia, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện mà bước đầu tiên là báo cáo với quận uỷ, Uỷ ban nhân dân quận để có sự chỉ đạo, hỗ trợ.

Trong từng năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo có tham mưu cụ thể về qui hoạch xây dựng trường chuẩn để quận uỷ, Uỷ ban nhân dân quận đưa vào chương trình hoạt động của HĐND và UBND các cấp về việc mở rộng đất đai, xây dựng và tu sửa phòng học, tăng cường đội ngũ giáo viên,…         

2/ Chỉ đạo và tổ chức thực hiện:

          2.1 Thành lập Ban chỉ đạo :

          Phòng Giáo dục-Đào tạo cho đến các đơn vị trường học đều thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, căn cứ vào 5 tiêu chuẩn xây dựng

 trường đạt chuẩn để phân công cụ thể công việc của từng thành viên.

          2.2 Xây dựng kế hoạch :

           Căn cứ vào các tiêu chuẩn, tất cả các đơn vị trường học tiến hành khảo sát thực trạng của nhà trường, từ đó xây dựng kế hoạch phấn đấu thực hiện các tiêu chuẩn cho sát hợp với tình hình phát triển của nhà trường, xác định thời gian đạt được của từng tiêu chuẩn. Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo có quy hoạch cụ thể những trường có thể đạt chuẩn trong thời gian gần, những trường cận chuẩn và những trường phải đầu tư lâu dài, để từ đó có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ và việc đầu tư kinh phí có tập trung, có trọng điểm.

          2.3 Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục :

            - Trên cơ sở kế hoạch đề ra, những mục tiêu cần đạt, từng đơn vị báo cáo với  cấp ủy Đảng, chính quyền để tranh thủ sự lãnh đạo, quan tâm hỗ trợ  của

địa phương .

             - Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, làm quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung xây dựng trường đạt chuẩn từ trong Hội đồng sư phạm đến cha mẹ học sinh, các ban ngành đoàn thể, các lực lượng trong xã hội, tạo được sự đồng tình ủng hộ của cha mẹ học sinh và quần chúng nhân dân, sự quyết tâm trong giáo viên và học sinh, tạo thành sức mạnh tổng hợp để giúp nhà trường khắc phục các khó khăn, vươn tới mục tiêu đã đề ra.

          2.4 Phát huy nội lực và có những giải pháp phù hợp  :

              - Ngành yêu cầu từng đơn vị trường học, hiệu trưởng các trường, các thành viên trong ban chỉ đạo phải tích cực phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; không trông chờ, ỷ lại; quyết tâm phấn đấu đạt từng tiêu chuẩn theo thời gian đề ra .

               - Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo nhiều giải pháp  tạo điều kiện cho các trường thực hiện tốt các mục tiêu đề ra như :

                  + Đưa kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và qui hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, đồng thời đưa chỉ tiêu nhiệm vụ này vào nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020.

                  + Hướng dẫn các trường xây dựng qui hoạch phát triển trong từng giai đoạn: đến năm 2000, 2005, 2010, 2015 và định hướng đến năm 2020.

                  + Tham mưu với quận ủy ban hành chỉ thị về việc  tăng cường phát triển Đảng trong trường học .

                  + Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ, tham mưu và phối hợp tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn-nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

                 + Qui hoạch xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy học, tranh thủ các nguồn từ các dự án, từ kinh phí hỗ trợ của địa phương, từ tiết kiệm chi của ngành để hỗ trợ các trường học.  

                 + Phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc tăng cường thực hiện các

cuộc vận động, các phong trào như ”Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ, Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Thi đua dạy

tốt, học tốt”,… 

       III. KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA :

       Trong quá trình thực hiện, công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của quận đã đạt được những kết quả như sau:

          1. Nhận thức xã hội và các cấp chính quyền:

          Quá trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia cũng là quá trình mà các trường học được đầu tư, nâng chất về mọi mặt, từ cơ sở vật chất đến đội ngũ cán bộ, giáo viên và các hoạt động giáo dục. Quá trình đó đã tác động tích cực đến chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường và những trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia đã thể hiện rõ tác dụng. Tạo được niềm tin của xã hội, từ đó mà nhận thức xã hội và các cấp chính quyền ngày càng nâng lên.

          Có thể nói, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia để tạo điều kiện tốt cho việc học tập của học sinh đã trở thành mong muốn, thành nhu cầu của nhiều cha mẹ học sinh và của chính quyền địa phương.

          2.  Kết quả trường đạt chuẩn :

               Tính đến hết ngày 05 tháng 11 năm 2015, toàn quận ÔMôn có tất cả 24/42 trường đạt chuẩn quốc gia tỉ lệ 54,76% chia ra:

               + Mầm non, mẫu giáo: 07/14 trường tỉ lệ 50%

               + Tiểu học: 10/19 trường tỉ lệ 52,63 %

               + Trung học cơ sở: 04/05 trường tỉ lệ 80%.

               + Trung học phổ thông: 02/04 trường tỉ lệ 50%

             Đã tái công nhận 04 đơn vị gồm: Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Tiểu học Nguyễn Du, Tiểu học Trần Hưng Đạo, THCS Ngô Quyền.

            Các đơn vị còn lại đều đạt từ 3- 4/5 tiêu chuẩn, trong đó tiêu chuẩn  xây dựng cơ sở vật chất hầu hết các đơn vị đều bị vướng.

   IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM :

          Qua quá trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia thời gian qua và những kết quả đạt được bước đầu, ngành giáo dục và đào tạo quận Ô Môn rút ra những bài học như sau :

          1. Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia là một chủ trương đúng, xuất phát từ ý Đảng (Nghị quyết TW 2 –Khóa VIII) và hợp với lòng dân vì nó đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Do đó nếu làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời phát huy tốt vai trò của những trường đã đạt chuẩn thì sẽ được sự đồng tình, hưởng ứng của cha mẹ học sinh, sự quan tâm của các cấp quản lý xã hội.

         2. Để chủ trương đúng nói trên đi vào cuộc sống, đòi hỏi phải có sự đồng tâm, nhất trí và quyết tâm cao của Hiệu trưởng và tập thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Làm sao cho xã hội thấy được càng đầu tư, đóng góp cho nhà trường xây dựng trường chuẩn thì chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao rõ nét. Nói cách khác, chất lượng giáo dục của nhà trường là cơ sở, là điều kiện cần để nhà trường tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục; để vừa phát huy nội lực, vừa tranh thủ được sự  hỗ trợ của các lực lượng xã hội .

            3. Từ Phòng Giáo dục và Đào tạo đến từng đơn vị trường học cần có những giải pháp cụ thể, thích hợp với đặc điểm của đơn vị và điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương. Cần xác định được mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, định kỳ có sơ tổng kết, rút kinh nghiệm .

           4. Phải tranh thủ được sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng và chính quyền .

           V. NHỮNG KIẾN NGHỊ:

          Vì vậy để hoàn thành Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 :”… Đến năm 2020 phải có ít nhất 25 trường đạt chuẩn quốc gia…”

          Ngành giáo dục quận Ô Môn kiến nghị:

              1. Quận ủy, UBND cần sớm có giải pháp về xây dựng CSVC cho các trường nằm trong kế hoạch đạt chuẩn.

             2.  Khi thực hiện các dự án xây dựng trường học cần có sự tương thích với tiêu chuẩn về cơ sở vật chất (các công trình phụ, bàn ghế, bảng,…).

             3. Các tổ chức trong và ngoài xã hội cần chung tay hơn nữa với ngành giáo dục trong công tác giáo dục thế hệ trẻ trong tương lai./.
Võ Công Tuấn