Chi tiết tin
Quay lại

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI, THAM QUAN HỌC TẬP VỀ NGUỒN ĐỊA ĐẠO CỦ CHI - ĐỀN BẾN DƯỢC

Ngày 06/03/2018, 17:01
Với mục đích giáo dục truyền thống cách mạng cho Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên qua đó góp phần bổ sung kiến thực tế cho Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên để thực hiện tốt trãi nghiệm, sáng tạo trong quá trình dạy và học;

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018, theo Kế hoạch số 57/KH-THCSLL, của Trường trung học cơ sở Lê Lợi 26 tháng 9 năm 2017 về việc thc hin nhim vgiáo dục năm học 2017 2018;

Với mục đích giáo dục truyền thống cách mạng cho Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên qua đó góp phần bổ sung kiến thực tế cho Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên để thực hiện tốt trãi nghiệm, sáng tạo trong quá trình dạy và học;

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và được sự thống nhất của tập thể sư phạm nhà trường. Được sự thống nhất của Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, ngày 04/3/2018 Trường trung học cơ sở Lê Lợi đã tổ chức tham quan học tập về nguồn với điểm đến là Địa đạo Củ Chi và Dền Bến Dược.  Đối tượng tham gia là Cán bộ- Giáo viên nồng cốt của các bộ phận và tổ chuyên môn.

Qua chuyến tham quan Cán bộ -Giáo viên đã có dịp ôn lại những sự kiện lịch sử và sự chiến đấu kiên cường, hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Cách mạng Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước.  Củng qua chuyến tham quan giúp cho Cán bộ - Giáo viên có được những kiến thức, hình ảnh thực tế trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ của Cách mạng Việt Nam từ đó bổ sung thêm kiến thức cho giáo viên trong quá trình giảng dạy.

                                                                                            Trường THCS Lê Lợi

admin