Chi tiết tin
Quay lại

Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, quận Ô Môn TP. Cần Thơ tổ chức xóa mù bơi cho học sinh tiểu học

Ngày 16/08/2022, 08:55
Thực hiện công tác truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ngành, gia đình, cộng đồng và bản thân học sinh về phòng, chống đuối nước; giảm tỉ lệ tử vong và tàn tật do đuối nước gây ra.
Lớp xóa mù bơi tại Trường Tiểu học Nguyễn Hiền

      Căn cứ Công văn số Kế hoạch số 362/KH-PGDĐT ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức xóa mù bơi cho học sinh tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn quận Ô Môn năm 2022. Trường Tiểu học Nguyễn Hiền xây dựng Kế hoạch Tổ chức xóa mù bơi cho học năm 2022 với tổng số học sinh đăng ký 61 học sinh (TH Nguyễn Hiền 24 học sinh, TH Long Hưng 18 học sinh và TH Nguyễn Du 19 học sinh). Mỗi tuần 02 buổi tập luyện, mỗi buổi không quá 02 giờ. Thời gian tập luyện từ ngày 08/8 năm 2022.

admin