Danh mục loại văn bản
Từ khóa
TTTên loại văn bảnSửaXóa
1 Chỉ thị
2 Công văn
3 Kế hoạch
4 Luật
5 Nghị định
6 Quyết định
7 Thông tư
8 Thông tư liên tịch
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa?
Cập nhật loại văn bản
Tên loại văn bản *