Danh mục loại văn bản
Từ khóa
TTTên loại văn bảnSửaXóa
1 Chỉ thị
2 Công văn
3 Đề án
4 Kế hoạch
5 Luật
6 Nghị định
7 Nghị quyết
8 Quy hoạch
9 Quyết định
10 Thông tư
11 Thông tư liên tịch
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa?
Cập nhật loại văn bản
Tên loại văn bản *