Giới thiệu

DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA,

TRƯỜNG ĐIỂN HÌNH ĐỔI MỚI

STT

ĐƠN VỊ

MỨC ĐỘ 1

MỨC ĐỘ 2

TRƯỜNG ĐIỂN
HÌNH ĐỔI MỚI CẤP THÀNH PHỐ

1

MN Hướng Dương

 

x

x

2

MN Sao Mai

x

 

 

3

MN Sen Hồng

x

 

 

4

MN Phước Thới

 

x

 

5

MN Phước Thới 2

 

x

 

6

MN Thới An

x

 

 

7

MN Anh Đào

 

 

 

8

MN Thới Long

 

x

 

9

MN Trường Lạc

x

 

 

10

MG Trường Lạc

 

 

 

11

MG Thới Long

x

 

 

12

MG Thới Hòa

x

 

 

13

MG Long Hưng

x

 

 

14

MG Long Hưng 2

 

 

 

15

TH Nguyễn Du

x

 

 

16

TH Trần Hưng Đạo

 

x

 

17

TH Kim Đồng

x

 

 

18

TH Trưng Vương

x

 

 

19

TH Võ Thị Sáu

x

 

 

20

TH Nguyễn Thông

x

 

 

21

TH Nguyễn Huệ

x

 

 

22

TH Nguyễn Việt Hồng

x

 

 

23

TH Phan Bội Châu

x

 

 

24

TH Nguyễn Hữu Cảnh

x

 

 

25

TH Cao Bá Quát

x

 

 

26

TH Trương Định

x

 

 

27

TH Nguyễn Hiền

 

x

 

28

TH Trần Phú

x

 

 

29

TH Lý Thường Kiệt

x

 

 

30

TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

x

 

 

31

TH Nguyễn Tri Phương

x

 

 

32

TH Nguyễn Trung Trực

x

 

 

33

TH Long Hưng

x

 

 

34

THCS Châu Văn Liêm

x

 

x

35

THCS Lê Lợi

 

 

 

36

THCS Nguyễn Trãi

x

 

 

37

THCS Ngô Quyền

x

 

 

38

THCS Thới Long

x

 

 

39

THPT Lưu Hữu Phước

x

 

 

40

THPT Lương Định Của

x

 

 

41

THPT Thới Long

x

 

 

42

PT DTNT

x

 

 

Tổng cộng

29

4

2