Get Adobe Flash player

Ngày 12 tháng 8 năm 2011, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2010-2011 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012.

 

08 

Trong năm học 2010-2011, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn đã hoàn thành xuất sắc các lĩnh vực công tác và được Sở Giáo dục và Đào tạo khen tặng Tập thể lao động xuất sắc.

Báo cáo tóm tắt tổng kết năm học 2010-2011 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 (tải về)