Thông báo
Quay lại

Báo cáo giáo viên tiểu học dôi dư

Ngày 23/10/2017, 09:52

               Căn cứ chỉ đạo của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về thực hiện đề án tinh giản biên chế đến năm 2020;

          Để thực hiện công tác luân chuyển, điều động, tinh giản biên chế đối với giáo viên tiểu học dôi dư. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Trường tiểu học thực hiện báo cáo giáo viên dôi dư, chưa phân công dạy lớp; phân công dạy lớp chưa đủ định mức hoặc giáo viên dạy lớp không đạt yêu cầu, giáo viên chưa đạt chuẩn cụ thể:

          1. Báo cáo giáo viên chưa phân công dạy lớp do dôi dư;

          2. Báo cáo giáo viên dôi dư chỉ phân công dạy buổi chiều (2 giáo viên dạy 01 lớp);

          3. Báo cáo giáo viên đau, ốm chưa được phân công dạy lớp;

          4. Báo cáo giáo viên chỉ làm công việc khác chưa phân công dạy lớp hoặc giáo viên dạy lớp không đạt yêu cầu;

          5. Giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn, kể cả giáo viên dạy các môn chuyên (giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn ngoại ngữ theo chức danh nghề nghiệp; giáo viên ngoại ngữ chưa có trình độ B1 và B tiếng Pháp; giáo viên dạy các môn chuyên chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học).

          (Mẫu báo cáo kèm theo, ghi lý do cụ thể từng đối tượng)

          Yêu cầu Hiệu trưởng thực hiện báo cáo gửi mail và bản ký tên, đóng dấu về đ/c Tạ Duy Phương hạn chót ngày 24/10/2017./.

 


Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 68147
Liên kết website