CMC-Phổ cập giáo dục
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN

Những năm qua, chuyển đổi số trong giáo dục đã có một bước tiến dài. Nếu như thời gian trước, công tác quản lý trong giáo dục chủ yếu thông qua hồ sơ, sổ sách là chính, thì giờ đây, việc quản lý hồ sơ, sổ sách của cán bộ, giáo viên đã được đơn giản hóa bằng công nghệ thông tin. Các dữ liệu của...