Đảng - Đoàn thể
DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐĂNG KÝ HỌC TCLLCT NĂM 2017

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐĂNG KÝ HỌC TCLLCT NĂM 2017

Lớp tập huấn về Phòng, chống bắt nạt học đường

Nhằm góp phần cung cấp thông tin, kiến thức về Luật Trẻ em năm 2016; Một số kỹ năng khi làm việc với trẻ, công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ; kỹ năng tư vấn học đường, kết nối mạng lưới dịch vụ công tác xã hội trong hoạt động tư vấn học đường

VÀI TRAO ĐỔI VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY GIÁO, CÔ GIÁO LÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO” TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CÁC ĐƠN VỊ GIÁO DỤC

Như chúng ta đã biết, xuất phát từ Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC QUẬN Ô MÔN QUÁ TRÌNH 38 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Công nhân viên chức lao động trong huyện Ô Môn đã sát cánh cùng các tổ chức cách mạng trong hệ thống chính trị bắt tay vào việc sắp xếp, xây dựng các tổ chức để quản lý kinh tế, quản lý xã hội.

Nhân rộng những điển hình học tập và làm theo Bác

Cùng với các địa phương khác, 5 năm qua, Quận ủy Ô Môn đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03) bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sát với...

QUẬN ĐOÀN Ô MÔN: Tổng kết công tác đoàn và phong trào TTN năm 2015 và phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2016

Chiều ngày 29/12/2015, Ban Chấp hành Quận đoàn Ô Môn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015, triển khai chương trình công tác năm 2016 và phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2016.