Kế hoạch - Thống hê
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN

Những năm qua, chuyển đổi số trong giáo dục đã có một bước tiến dài. Nếu như thời gian trước, công tác quản lý trong giáo dục chủ yếu thông qua hồ sơ, sổ sách là chính, thì giờ đây, việc quản lý hồ sơ, sổ sách của cán bộ, giáo viên đã được đơn giản hóa bằng công nghệ thông tin. Các dữ liệu của...

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016 – 2017. Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành...